ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

กศน.ตำบลโคกยางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งระดับ 3 ระดับ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตั้งแต่วันที่1เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2563

#เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ครูพิชาภัค ครูก้อย  094 - 2955348

ครูปิ่นอนงค์ ครูน้อย 089 - 2809969