กศน.ตำบลโคกยางดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจหลักหลักสูตร5 ชั่วโมง) ไตรมาส  3 –4  ประจำปีงบประมาณ  2563  หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  หลักสูตรการทำแคบหมูสมุนไพร  หลักสูตรการทำขนมเนียล  หลักสูตรการทำหมูกระจก ณ พื้นที่ตำบลโคกยางระหว่างวันที่  22-30 มิถุนายน 2563